Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op onze websites;

Dit document geeft het volledige privacybeleid weer van Stillpoint Media. Dit privacybeleid is van toepassing op alle online producten en diensten binnen het Stillpoint Media Netwerk tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

Dit Privacybeleid maakt onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden welke van toepassing zijn op het gebruik van onze online producten en diensten.

Privacy Principes

Stillpoint Media is ervan overtuigd dat de sleutel tot het ontwikkelen van succesvolle producten ligt in het bewerkstelligen van een positieve ervaring van de gebruiker en het bewerkstelligen van vertrouwen met onze gebruikers, zowel de huidige gebruikers als toekomstige gebruikers. Het is onze intentie om deze positieve ervaring voor de gebruiker en het vertrouwen van deze gebruikers één voor één te winnen door een betrouwbare dienst te leveren, open en direct te communiceren en een bedrijfscultuur te cultiveren die gericht is op het bewerkstelligen van een positieve ervaring van de gebruiker met ons en onze producten. Wij hebben de overtuiging dat dit vertrouwen het beste gerealiseerd kan worden door ons volledig bewust te zijn van deze overtuiging bij alle dagelijkse dingen die we doen en de beslissingen die we iedere dag weer nemen.

In het verlengde hiervan heeft Stillpoint Media een privacybeleid ontwikkeld dat moet bijdragen aan het beschermen en respecteren van de gegevens en informatie van onze gebruikers. Wij behandelen de gegevens en informatie van gebruikers als zijnde het eigendom van de gebruikers.

Verder respecteren we de privacy van onze gebruikers en hebben derhalve een strikt beleid aangaande het niet vrijgeven van [contact-] informatie aan derden welke hierom vragen.

Stillpoint Media Privacy Principes

Het is onze stellige overtuiging dat onze diensten en producten alleen succesvol kunnen worden wanneer wij in staat zijn om een positieve ervaring van onze gebruikers met onze diensten en producten weten te bewerkstelligen. Wij realiseren ons het belang en waarde van het beschermen van uw privacy en zijn gecommitteerd aan het voortdurend verbeteren van onze diensten en producten.

Gebruikers informatie

De wijze en hoeveelheid van informatie en gegevens welke verzameld wordt verschilt per dienst en product binnen ons netwerk. De informatie en gegevens worden in algemene zin verzameld en gebruikt voor de volgende redenen [wanneer van toepassing]:

Wij verzamelen en slaan wanneer mogelijk en van toepassing de volgende gegevens op: Wij gebruiken persoonlijke informatie van gebruikers voor:

Het delen van gegevens met derden

Stillpoint Media zal jouw informatie niet verkopen, ruilen of op enige wijze delen met derden tenzij wij hiertoe wettelijk worden gedwongen, het delen van deze informatie van rechtswege gebruikelijk is of in overeenstemming met jouw instructies. Stillpoint Media zal jouw informatie gebruiken om het door jouw beoogde gebruik van onze producten en diensten mogelijk te maken.

Door ons verzamelde demografische informatie wordt gedeeld met onze zakelijke partners. Deze informatie kan op geen enkele wijze direct in relatie worden gebracht met onze gebruikers en/of te identificeren persoonlijk informatie.

Rechten omtrent jouw informatie en gegevens

Als gebruiker heb je het recht om jouw informatie op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen. Dit kan je doen op de daarvoor bestemde locaties binnen de producten binnen ons netwerk. Door de gebruiker uitgevoerde wijzigingen worden per direct uitgevoerd.

Wijzigen van Eigenaar

In het geval van verkoop of fusie van Stillpoint Media of een deel van haar producten of diensten zal jouw informatie en gegevens in de meeste gevallen worden overgedragen naar de nieuwe eigenaar. In dit geval zal je op gepaste wijze geïnformeerd worden via e-mail of via onze producten of diensten. Jouw informatie zal na overdracht behandeld worden in overeenstemming met het privacybeleid dat van toepassing was wanneer jouw informatie werd verzameld.

Wanneer wij jouw informatie anders willen gaan gebruiken dan de wijze dan vastgesteld in de privacybeleid zal jij hieromtrent op gepaste wijze geïnformeerd worden via e-mail of via weergave op onze producten of diensten bij het onderdeel privacy. Jij hebt vervolgens de keus om hiermee akkoord te gaan of niet. Ongeacht of je hier wel of niet mee akkoord gaat je hebt te allen tijde het recht jouw informatie te verwijderen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of product. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

Log Files and Backups

Stillpoint Media is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om onze diensten en producten zo continue en goed mogelijk aan te kunnen bieden maken wij gebruik van logfiles en backups. Door gebruik te maken van logfiles kunnen wij de applicaties monitoren en eventuele storingen effectief verhelpen. Bij verlies aan data kunnen wij d.m.v. de backups het verlies minimaliseren. De back-ups worden uitsluitend gebruikt om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. Stillpoint Media analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Gebruiker communicatie

Voor diverse diensten ontvangt u een bevestigingsmail om het ingevoerde emailadres te verifiëren. Wij kunnen ook per mail met u communiceren over diverse diensten en producten in relatie tot uw registratie. Daarnaast informeren wij u over wijzigingen en veranderingen die van invloed zijn op onze aanbod van diensten en/of producten.

Links

Onze producten kunnen links en verwijzingen bevatten naar andere websites. Het is vanzelfsprekend dat onze voorwaarden en privacybeleid niet van toepassing zijn op die desbetreffende sites. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en gebruik van deze sites. Wij raden je aan om de voorwaarden en privacybeleid van deze websites te lezen.

Rechtsysteem

Wij willen je erop attenderen dat ons privacybeleid net als alle andere juridische overeenkomsten, aangepast kunnen worden zonder jouw voorafgaande toestemming in geval van een wetswijziging, rechterlijke uitspraak, beleid van de overheid etc. Wanneer deze situatie zich voordoet zullen we dit kenbaar maken via onze diensten en producten.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Stillpoint Media committeert zich aan het beveiligen van uw gegevens en de vertrouwelijkheid hiervan te beschermen.

Afhankelijk van de mate van vertrouwelijkheid maken sommige producten gebruik van Secure Socket Layer ("SSL") voor alle communicatie van en naar gebruikers.

Zorg ervoor dat uw persoonlijke inlogcodes privé blijven en deel deze met niemand.

Aanpassingen Stillpoint Media Privacy Statement

Stillpoint Media heeft het recht om haar privacybeleid aan te passen. Waneer wij dit doen zullen wij de aangepaste versie via onze diensten en producten toegankelijk maken. Wanneer wij jouw informatie anders willen gaan gebruiken dan de wijze zoals vastgesteld in het privacybeleid ten tijde dat jouw informatie is verzameld heb je vervolgens de keus om hiermee akkoord te gaan of niet. Ongeacht of je hier wel of niet mee akkoord gaat, je hebt ten allen tijden het recht jouw informatie te verwijderen.

Contact

Als je nog vragen of opmerkingen aangaande onze privacy statement hebt neem dan gerust contact met ons op.